Ние конвертираме файлове от различни CAD/CAM (Gerber,Assyst,Lectra,Microdynamics,OptiTex,Investronica,Comtense,DOCAD,Dresscad,Eurostaff, FashionCad,Gemini,Grafis,Julivi,NovoCut,Scanvec,TORAY A.C.S,Vetigraph…) системи към

- ААМА,mdl,iba формат.

- Формат за автоматично редене на настили;

- Възможност за управление на широк клас плотери(Algotex,Ioline,Zuend,Wild,FlyPen,Vogue….) ;

- Възможност за управление на роботи / кътери за автоматично кроене– (Kuris,Bullmer,Lectra,Investronica,FK,Orox).

 

We convert different kind of file formats (Gerber,Assyst,Lectra,Microdynamics, OptiTex Investronica,Comtense, DOCAD, Dresscad, Eurostaff,

FashionCad, Gemini, Grafis, Julivi, NovoCut, PAD System, PolyPattern, Scanvec, TORAY A.C.S, Vetigraph…) to :

- ААМА,mdl, iba format .

- files to Auto Nesting system;

- wide range plotters (Algotex,Ioline,Zuend,Wild,FlyPen,Vogue….) ;

- different kind of cutters – (Kuris,Bullmer,Lectra,Investronica,FK,Orox).

 

                      Send You Files ! Изпрати файлове за конвертиране !